Muhasebenin Amaçları Nelerdir?

finansal muhasebe

Bir firmanın yaptığı her faaliyet bir nedenden dolayı yapılmalıdır ve muhasebe de bu konuda istisna değildir. Muhasebe, şirketin bütün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Daimi Kayıt

Herhangi bir ticari firma, yaptığı işlemlerin kalıcı bir kaydına ihtiyaç duyar. Bu kayıtlar iç amaçla, vergilendirme amacıyla veya başka herhangi bir amaç için gerekli olabilir. Muhasebe bu işlevi görür. Kuruluş, firma içinde ya da firma dışında parasal değeri olan bir kaynağı taahhüt ettiği zaman bir kayıt yapılır. Bu kalıcı kayıt yıllarca tutulur ve gerektiğinde alınabilir.

Sonuç Ölçümü

Bir ticaret şirketi, her gün sayısız işlem yapabilir. Bu işlemlerin bazılarında kâr edebilir, diğer bazı işlemlerde kayıplara neden olabilir. Bununla birlikte, tüm bu işlemlerin etkisi belli bir süre zarfında toplanmalıdır. Kuruluşa faaliyetlerini ne kadar iyi uyguladığına dair bilgi sağlayan günlük, haftalık ve aylık raporlar olmalıdır. Muhasebe, firmanın periyodik mali tablolarını sunarak bu amaca hizmet eder ve bu da firmanın operasyonlarını buna göre ayarlamasına yardımcı olur.

Kredi Değerliliği

Firmaların işleyişi için kaynakları gerekir. Ellerinde herhangi bir sermaye olmalı veya bunu yatırımcılardan temin etmelidirler. Firma yatırımcıya yeterli miktarda kazanç sağlayabilecek makul güvenceler verdiyse yatırımcılar da firmaya para verecektir. Geçmiş muhasebe kayıtları bunu ispatlamada çok yardımcı olur. Bankalardan hissedarlara kadar her türlü yatırımcı, yönetimine güvenmeden önce geçmiş muhasebe detaylarını istemektedir.

Kaynakların Verimli Kullanımı

Firmalar ayrıca, muhasebe verileri yardımıyla faydalı iç analiz yapabilirler. Muhasebe kayıtları firmaya hangi faaliyetlerin hangi saatte yapılacağını bildirir. Bu kayıtlar, bu faaliyetlerden elde edilen getiriyi de özetlemektedir. Yönetim daha sonra geçmiş davranışları analiz edebilir ve kaynakları nasıl daha verimli kullanabileceklerine dair dersler çıkarabilir.

Projeksiyonlar

Muhasebe, yönetim ve yatırımcıların ileriye dönük projeksiyon geliştirebilmelerini sağlar. Önemli veriler biriktikten sonra maliyetler ve gelir artışı tahmin edilebilir. Yapılan varsayım, şirketin geçmişte yaptığı gibi davranması muhtemeldir. Böylece, analistler geçmişle ilgili geçmişe dayanan gelecek hakkında makul varsayımlar yapabilirler.

Muhasebenin Sınırlamaları

Muhasebe iş dünyasının dili olarak ilan edilebilir olsa da, kesinlikle hatasız değildir. Bu, muhasebe dolandırıcılıklarının uzun yıllar birbiri ardına oluşması gerçeği ile ortaya çıkmaktadır. Aslında muhasebe kurallarının sıkılaştırılmasından sonra bile, muhasebe dolandırıcılıklarının durdurulması mümkün olmamıştır.

Bir öğrenci ve muhasebe uygulayıcısı olarak, muhasebenin sınırlamalarını bilmeniz zorunluluktur. Sınırlamalar, onları faktör haline getirmeye ve onlarla çalışmaya yardımcı olur. İşte muhasebenin başlıca kısıtlamaları:

Öznel Ölçüm

Muhasebeciler, organizasyon içinde gerçekleşen her olaya veya işleme parasal bir değer katmalıdır. Bazen işlemin parasal değeri tespit edilemez. Amortisman durumunu düşünün. Muhasebeciler, en iyi şekilde, işlemlerin ölçeğinde verilen amortismanın tahminlerini sağlayabilirler. Bununla birlikte, bu tahminler genellikle isabetten uzaktır. Bu, muhasebe politikalarını tartışmaya ve manipüle etmeye açık hale getirir.

Kalitatif Faktörler

Muhasebeciler her şeye parasal bir değer katmaya çalışırlar. Parasal bir değere bağlayamayacakları şeyler hesaba katılmaz! Şerefiye davasını düşünün. Kuruluş, başka bir şirketten yaptığı satın alma için ödemek durumunda kalacağı hava parasını ödeme yapana kadar hesaplayamaz. Muhasebecilere göre, şirket tarafından içsel olarak üretilen hava parası değersizdir. Hepimiz bunun böyle olmadığını biliyoruz ve bu nedenle şerefiye söz konusuysa muhasebe kusurludur.

Dengesiz Hesap Birimi

Muhasebeciler tüm işlemleri tek bir hesap birimi içinde ölçmek zorundadırlar. Bu hesap birimi genellikle belirli bir ülkede kullanılan para birimidir. Bununla birlikte, paranın değerinin istikrarlı olmadığı yaygın bir bilgidir. Enflasyon, deflasyon ve bu gibi diğer kuvvetler para birimlerini dinamik hale getirir. Muhasebeciler, geçen yılki dolar cinsinden satın alınan ve bu yılın dolar’ları ile aynı birime sahip olan varlıkları ifade ettikleri zaman, çarpık bir görüntü sunarlar. Birçok şirketin defter değeri düşüktür çünkü varlıkları enflasyonun olmadığı dönemlerden çok önce satın alınmıştır.

Fırsat Maliyeti Hakkında Bilgi Eksikliği

Muhasebeciler, olanlarla ilgili bilgi verirler. Eğer kaynaklar optimum düzeyde kullanılsaydı neler olurdu sorusuna doyurucu bir cevap verilebilseydi yönetim açısından hiç şüphesiz daha iyi olurdu. Bu özellik, muhasebecilikte eksiktir çünkü onun kullanışlılığı idari açıdan sınırlıdır.

Yukarıda zikrettiğimiz sınırlamalarına rağmen, muhasebenin önemi şüphesizdir. Bir şirketin muhasebe olmadan işletilmesini hayal etmek bile zordur.

1 thought on “Muhasebenin Amaçları Nelerdir?

  1. Yeliz KOLSUZ Yanıtla

    Bir muhasebe öğrencisi olarak bize öğrettiklerinize bir de bu siteyi ilave ettiniz. Başarılar dilerim Hocam..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir