Finansal Tablolar

finansal tablolar

Bu makale, karmaşık finansal değerlemeleri veya modelleri incelemeden önce iyi bir temel oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Finans alanında öğrenmeniz gereken en önemli şeylerden biri finansal tabloların doğru şekilde nasıl yorumlanacağıdır. Çoğu zaman, bunlar farklı model türleri veya analiz türleri için kullanacağınız finansal bilgilerin kaynağıdır.

Genellikle, finansal analistler tarafından sıklıkla kullanılan üç mali tablo vardır. Bunlar bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablolarıdır.

Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (financial statement)

Bilanço bir şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve öz sermayesini finansal raporlama dönemi boyunca gösteren finansal tablolardır.

Sınıflandırma: Bilançoda tutarlar üç ana gruba ayrılmıştır

Varlıklar

Borçlar

Öz kaynaklar

Hatta alt grupları da burada hatırlayalım:

Dönen Varlıklar

Duran varlıklar

Kısa Vadeli Borçlar

Uzun Vadeli Borçlar

Öz kaynaklar

Bilanço genellikle likidite emri ile sunulur (nakit para dönüşümü kolaylığı anlamına gelir). Örneğin, Varlıklar bölümünde, en likit olduğu için nakit en üstte bulunur. Sıradaki alacaklar, tahsilat yoluyla kolaylıkla para kazanılabildikleri içindir.

Kısa sürede gerçekleştirilmesi güç olan Duran Varlıklar, Dönen Varlıklar’dan sonra ikinci sıradadır.

Borçlar, diğer yandan, vadelere göre düzenlenir. Böylece, mevcut borçların tamamı bir yıl içerisinde ödenir. Uzun vadeli borçların tamamı bir yıldan fazla süreyi ifade eder.

Bilançonun Bazı Unsurları:

Dönen Varlıklar: Bunlar nakit veya nakit olarak kolayca realize edilebilir varlıklardır. Ayrıca, bir yıl içerisinde tahsil edilebilen tüm alacaklar Dönen Varlıklar olarak kabul edilir. Müşterilerden alacaklar her zaman kısa sürede tahsil edilir.

Duran Varlıklar: Genel olarak konuşursak, bunlar nakit olarak dönüştürülmesi zor olan varlıklardır. Böylece, bunlar Arazi, Binalar, Makine, Mobilya ve Demirbaşlar ve benzerleridir.

Vadeli olan ve bir yıl içerisinde sonuçlanan uzun vadeli yatırımlar Duran Varlıklardan Dönen Varlıklara transfer edilir.

Kısa Vadeli Borçlar: Bunlar bir yıl içerisinde ödenmesi beklenen yükümlülüklerdir. Genellikle bunlar Ticari Borçlar’dır.

Uzun Vadeli Borçlar: Bunlar, bir yıldan fazla sürenin sonundaki borçlardır. Borçlanma ve ipotek borçları buraya giren borç türleridir. Ancak, bir yıl içinde borcunu ödeyebilirlerse, mevcut borçlara aktarılırlar.

Öz sermaye: Bunlar hissedarların mülkiyet hissesidir. Burada, Hissedarlar tarafından yatırım yapılan meblağı görebilirsiniz.

  1. Gelir Tablosu (Tazmin Edilmiş Gelir ve Gider Tablosu)

Gelir Tablosu, raporlama yılı boyunca gelir ve giderleri gösteren finansal tablolardır.

Bileşenler: Gelir tablolarının içeriği, işletmenin niteliğine göre değişebilir. Burada önemli olan, miktarların doğru etiketlenmesi gerektiğidir. Net Gelir, daima bilançonun altında bulunur.

  1. Nakit Akış Tablosu

Hep denildiği gibi nakit kraldır. Belki de Nakit’in her işletme için ne kadar önemli olduğunun bir ifadesidir.  Nakit Akışı bildirimi, rapor edilen dönemde Nakit’in çeşitli kullanımlarını sunmaya odaklanmıştır.

Bileşenler:

Nakit Akışı Tablosu üç kısma ayrılmıştır:

İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışı: Bunlar, şirketin kar getiren faaliyetlerinden kaynaklanan nakit hareketlerdir. Bazı uzmanlar bunları “normal işlemler” olarak adlandırıyor.

Yatırım Faaliyetleriyle Sağlanan Nakit Akışı: Bunlar, sabit kıymetler gibi uzun vadeli yatırımların alım satımı ile ilgili nakit akışlarıdır.

Finansal Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akışı: Bu kısım, işletme sahiplerine veya şirketten nakit çıkışı veya nakit girişi sağlayan işlemleri içerir.

Sitemizdeki bu ilk yazımızda finansal tabloların tanım ve görevlerini anlatarak kısa ve öz bir giriş yapmış olduk. Bundan sonraki yazılarımızda gerek finansal tablolar konusunda gerekse diğer finans konularında işinize yarayacak çok detaylı ve anlaşılır makalelerle yani sıkı bir finans eğitimi ile karşınızda olacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir